Potekale bodo enkrat mesečno, po posameznih oddelkih od 16.00 do 17.00 ure. S strokovnimi delavkami se boste lahko poglobljeno pogovorili o otrokovem razvoju, bivanju v vrtcu, napredku, prehrani, vzgoji, težavah …

  • 9. oktober 2018
  • 6. november 2018
  • 8. januar 2019
  • 5. februar 2019
  • 5. marec 2019
  • 2. april 2019
  • 7. maj 2019

Vljudno vabljeni.